Instant
Novostavba, obec Olejníkov, okres Sabinov, Slovensko, 2020
21 / 4 / 2020
by Fedor Blaščák
Palimpsest / (KOMUNÁLNA) POLITIKA PAMÄTI
Politika pamäti, distribuovaná publikácia, časť participatívneho pamätníka, Prague Biennale, Monument transformácie, Praha 2007
8 / 2 / 2020
by Fedor Blaščák
Rozhovor / ZDENĚK ENT / Zahusťovanie je osudom mesta
Rozhovor Fedora Blaščáka s architektom Zdeňkom Entom z pražského Inštitútu plánovania a rozvoja.
27 / 9 / 2018
by Fedor Blaščák
Rozhovor / Lev Rubinštein: RUSKO JE STRAŠNÉ A ZÁROVEŇ KRÁSNE V TOM, ŽE SA TAM MÔŽE STAŤ ČOKOĽVEK
23 / 2 / 2018
by Fedor Blaščák
Rozhovor / JERSZY SEYMOUR: Aký druh revolúcie potrebujeme?
1 / 4 / 2017
by Fedor Blaščák
Esej / MILOŠ LAKY (1948-1975)
Biografická skica a príspevok k sociálnym dejinám slovenskej neoavantgardy na začiatku sedemdesiatych rokov.
26 / 6 / 2022
by Fedor Blaščák
Esej / KATASTROFA
20 / 9 / 2020
by Fedor Blaščák
Esej / TRANSPARENTNOSŤ
Strnulý pohľad spoza záclony
13 / 4 / 2020
by Fedor Blaščák
Esej / VEREJNÝ PRIESTOR
Akú má povahu verejný priestor? Je objektívne daný alebo subjektívne vytváraný? Je to existujúci mestský priestor tvorený ulicami, námestiami, parkami a verejnými budovami alebo je to priestor aktualizovaných možností konania slobodných jednotlivcov? Je nám verejný priestor bezprostredne a neproblematicky daný tým, že existujú ulice, námestia atď., alebo je výsledkom, ktorý dosahujeme koordinovanou činnosťou, vynaložením istého úsilia na základe zdieľaných záujmov?
20 / 1 / 2020
by Fedor Blaščák
Esej / ČAS
26 / 3 / 2019
by Fedor Blaščák
Esej / LUDWIG WITTGENSTEIN, MARTIN HEIDEGGER A ICH DOMY
26 / 7 / 2017
by Fedor Blaščák