Esej / ČAS

Článok načrtáva koncepciu štruktúry času – vedomia Edmunda Husserla s odkazom na vybrané inšpiratívne filozofické myšlienky v dejinách. Štruktúru času – vedomia predstavím pomocou Husserlovho časového diagramu, pričom historické inšpirácie budem čerpať z vybraných fragmentov Herakleitovho, Platónovho a Augustínovho odkazu.

Tento text je len v angličtine.

26 / 3 / 2019
by Fedor Blaščák
Zdieľaj na Facebook