MAG D A je pohľad z perspektívy konzumácie informácií konkrétnych osôb. Predstavuje kritickú fascináciu z doby a priestoru, ktorý okupujeme. 

Tok informácií je vrstvený v troch stĺpcoch, ktoré ich filtrujú na základe rozsahu a aktuálnosti. S M L. Do vzťahu sa tak dostáva obsah diametrálne odlišnej hĺbky. Všednosť a večnosť. Takýto celok reflektuje realitu v celej jej komplexnosti a rozporoch. 

Záujmom MAG D A nie sú prvoplánovo architektúra a dizajn, ale autor, mesto, objekt a ich vzťahy. Hľadáme dôvody, ktoré im dávajú tú podobu, ktorú vidíme a zažívame. 

MAG D A  zaujíma pozíciu medzi odborným priestorom, archívom a bulvárom. Je miestom kontemplácie aj produktívnej prokrastinácie.

 Hlavný partner:

Magazín MAG D A z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

 

Partner:

 

Facebook page