Výstava / ZAŽI ZIČI

Zaži Ziči, Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Zichyho palác, Ventúrska 9

Zichyho palác v sebe skrýva jedinečný autorský interiér z prelomu osemdesiatych a deväťdesiatych rokov 20. storočia. Jeho autormi sú architekt Rastislav Janák a architektky Oľga Janáková a Anna Tomašáková.
ZAŽI ZIČI je malý festival, ktorý sme koncipovali ako poctu aj reakciu na neho. Postmoderný a zároveň high-tech interiér paláca civilných obradov Miestneho úradu Staré Mesto pochádza z roku 1989 a je pomerne dobre zachovaný. Má však v sebe aj rôzne cudzie nánosy, ktoré priviala každodenná prevádzka aj rozhodnutia jeho správcov v čase. Festival ukázal čo najviac z toho, ako palác vyzeral pôvodne. Zároveň sme oslovili vybraných umelcov aby na priestor reagovali. Medzi vystavujúcimi umelcami boli Ján Gašparovič, Andrea Ďurianová, Lucia Žitnayová, Mira Kubáňová, Erik Vrábel a Štefan Sekáč.

V rámci sprievodného programu sa uskutočnila komentovaná prehliadka a diskusia so spoluautorkou interiéru Oľgou Janákovou, diskusia s autorom sochárskej fontány na nádvorí Jurajom Gavulom a architektom Martinom Zaičekom, alebo diskusia so Sabínou Jankovičovou, ktorá predstavila projekt Resculpture.sk, ktorý mapuje autorské interiéry obradných sál na Slovensku.

Lucia Žitnayová, zdroj: archív MAG D A.

Štefan Sekáč, zdroj: archív MAG D A.

Mira Kubáňová, zdroj: archív MAG D A.

Andrea Ďurianová, zdroj: archív MAG D A.

Kurátorka projektu: Ľubica Hustá, spolupráca: Gabriela Smetanová, Ján Hrčka
23 / 10 / 2022
by Ľubica Hustá
Zdieľaj na Facebook