Dejiny / ČESKOSLOVENSKO NA EXPO 67 V MONTREALE
Zo štúdie Vladimíry Büngerovej o slovenskej účasti v rámci československej prezentácie na Expo 1967 v Montreale
29 / 11 / 2017
by Vladimíra Büngerová