Recenzia / NEKĽUDNÉ OBRAZY KRÍZ V ZÁZNAMOCH SPOVEDÍ REALITY
Ján Skaličan: Tiché svedectvo. 1. – 29. marec, 2023, tranzit.sk, kurátorka Judit Angel.
28 / 3 / 2023
by Viktória Pardovičová