Výstava / PODKROVIE + IVA DURKÁČOVÁ + ĽUBOŠ KOTLÁR + MIRA KUBÁŇOVÁ + MARTINA MÄSIAROVÁ + JÁN SKALIČAN
V Mirbachovom paláci Galérie mesta Bratislavy počas leta (10. júl – 30. september 2018) prebieha výstava PODKROVIE. Výstava sa koná v rámci každoročne organizovaného Štipendia Radislava Matuštíka. Štipendium je určené pre začínajúcich kurátorov. Jeho aktuálna držiteľka a kurátorka výstavy, architektka Gabriela Smetanová píše o svojej reťazovej, participatívnej koncepcii.
3 / 9 / 2018
by Gabriela Smetanová