New Work / PETER LIŠKA

Sedenie k projekcii v rámci výstavy finalistov Ceny Oskára Čepana 2020 v žilinskej Novej synagóge

Výstava finalistov Ceny Oskára Čepana 2020 sa konala počas vrcholiacej pandémie a zámer bolo vytvoriť dizajn, ktorý vytvorí bezpečný priestor – funkčne aj psychologicky. Odelené kóje zároveň majú integrované ozvučenie, takže bolo možné umiestniť projekciu voľne do výstavného priestoru, bez toho aby sa zvuk z projekcie šíril po priestore, a aj naopak, aby bol divák rušený prevádzkou výstavy. Objekt je vyrobený zo zvukovo izolačných panelov z recyklovaného textilu. Samotné panely boli tiež použité už druhý krát. Prvý krát boli iným spôsobom použité na výstave finalistov Ceny Oskára Čepana 2019 vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. V nich samotných je pomletý záves z výstavy COČ 2018 (OD Dunaj, Bratislava). Princíp recyklácie materiálnych a vizuálnych zbytkov určoval aj celú vizuálnu identitu ceny počas týchto štyroch ročníkov.

23 / 7 / 2020
by MAG D A
Zdieľaj na Facebook