UnArchived

Viacúčelové výstavné zariadenie v Petržlake – Incheba, Vladimír Dedeček

V roku 1972 as uskutočnila urbanistická súťaž na veľtržný areál v Petržalke. Výsledky tejto súťaže sa prakticky nedali použiť ďalšiu prípravu výstavby tohto zariadenia, lebo program nebol v súlade s investičnými možnosťami a všetky víťazné návrhy zaberali pásmo pečenských vodných zdrojov. Preto bolo stanovisko Ministerstva výstavby a techniky SSR k výsledkom súťaže negatívne.

Ku koncepcii a programu viacúčelového výstavného zariadenia sme sa vrátili koncom roku 1973. Na základe požiadavky MVT SSR sme spracovali najprv štúdiu súboru stavieb ako doplnok územnoplánovacej dokumentácie Petržalky. Jediným použiteľným podkladom bola štúdia k smernému územnému plánu 1:500, ktorú vyhotovili v Stavoprojekte pod vedením architektov J. Chovanca a S. Talaša, a ku ktorej MVT SSR zaujalo kladné stanovisko. Podľa nej sa malo viacúčelové výstavné zariadenie vybudovať v priestore medzi mostom SNP a juhovýchodnou hranicou pásma pečenských vodných zdrojov.

Výrobno-prevádzková budova Incheba, sektor A, pôdorys suterénu, zdroj: Projekt 4,1981.

Výrobno-prevádzková budova Incheba, sektor A, pôdorys prízemia, zdroj: Projekt 4,1981.

Výstavbou prvej a druhej etapy sa vytvorí ucelený komplex výstavných priestorov, ktoré budú slúžiť tiež ako kongresové centrum v priestore medzi pásmom diaľnice a Dunajom, mostom SNP a Rybárskym ramenom. Tento komplex bude doplnený nekrytými výstavnými plochami, otvoreným amfiteátrom pre 25 000 osôb, plochami pre zariadenia PKO, osobným prístavom a potrebnými parkovacími plochami.

Tretia etapa, ktorej výstavba sa predpokladá po roku 1990, sa začne v priestoroch Pečenského ramena medzi Starou viedenskou cestou a zónou diaľnice až po štátnu hranicu. Obsahovať bude výstavné pavilóny s rozlohou 32 000 m2, flexibilne spojené a využité v alternatívnej funkcii ako kryté športové plochy pr všetky druhy športov, štadión, heliport, aukčné obchodné centrum s Interhotelom de luxe a obchodným domom.

Výrobno-prevádzková budova Incheba, sektor A, pohľad, zdroj: Projekt 4,1981.

Článok bol publikovaný v časopise Projekt 4, 1981, s. 28 – 35.
9 / 6 / 2018
by MAG D A
Zdieľaj na Facebook