UnArchived

Ponuková štúdia pre 4800 bytov, S. Talaš, P. Jančo a P. Mrázek, 1984

Jednou z menej známych polôh československej architektúry je práca projektantov v zahraničí. Z pochopiteľných dôvodov nepreniknuteľnosti železnej opony sa zväčša projekty sústreďovali na výstavbu veľvyslanectiev a im pridružených objektov. Nemálo architektov v 70. a 80. rokoch však pôsobilo v krajinách severnej Afriky v rámci spolupráce socialistických štátov, najmä v súvislosti s výstavbou sídlisk. Publikácia Stavoprojekt Bratislava 1949-1989 sa venuje tejto téme v samostatnej kategórii – Práce pre zahraničie. Ide o fascinujúci pohľad na riešenie tém nepoznaných v domácom prostredí a vyrovnávanie sa s cudzím kultúrnym prostredím v kontexte dobovej kritiky modernistického univerzalizmu a nastupujúcej globalizácie.

Z projektov vyberáme Ponukovú štúdiu pre 4800 bytov z roku 1984 od autorov S. Talaša, P. Janča a P. Mrázka.

Projekt publikovaný v zbierke Stavoprojekt, Bratislava 1949-1989, účelová publikácia Stavoprojektu z redakcie interných publikácií. Zostavili Ing.Arch. Pavol Mrázek a Ing. Jozef Skala, Csc. Vedúci redaktor Juraj Koutný.

 

30 / 1 / 2018
by Michal Janák
Zdieľaj na Facebook