Auction offer for 4800 apartments from 1984 by S. Talaš, P. Janča and P. Mrázek

(Slovenčina) Ponuková štúdia pre 4800 bytov z roku 1984 od autorov S. Talaša, P. Janča a P. Mrázka

30 / 10 / 2017
by Michal Janák
Share on Facebook