New Work / ONDREJ JÓB, Edelhof

Na Židovskej ulici v Bratislave prebehla rekonštrukcia bytového domu z tridsiatych rokov. Nás zaujala citlivá renovácia pôvodného nápisu na objekte, tento typ prístupu pri rekonštrukciách je na Slovensku stále výnimočný. Dobové typo je výrazovo veľmi zaujímavý fenomén v čítaní historických vrstiev mesta a života obyvateľov v ňom. O jeho rekonštrukcii sme sa rozprávali s grafickým dizajnérom, písmotvorcom a autorom Ondrejom Jóbom.   

       

Ľubica Hustá: Aký výskum predchádzal renovácii nápisu? V akej fáze projektu si vstúpil pri rekonštrukcii domu Na Židovskej?

Ondrej Jób: Pri projektoch digitalizácie historických nápisov býva počet vstupných informácií veľmi obmedzený – častokrát existuje len jediná fotografia, aj to nekvalitná. Dosť však pomôže poznať obdobie a okolnosti vzniku nápisu, prípadne autora budovy, vďaka čomu je možné naštudovať si typografické trendy daného obdobia, alebo v ideálnom prípade nájsť podobné nápisy pre referenciu.

V prípade Edelhofu to bolo presne takto – jedna fotografia, rok 1930 a viedenský architekt Josef Nowotny. Z fotografie nebolo možné odčítať typografické detaily nápisu, celkom jednoznačne to však bolo písmo, ktoré je dodnes možné vidieť vo Viedni, keďže proporcie, tučnosť, kontrast aj konštrukčné detaily súhlasili. Kontaktoval som viedenských dizajnérov písma, o vernej digitalizácii toho písma však nikto nevedel. Digitalizoval som ho teda od nuly a podľa aktuálnych fotografií viedenských nápisov.

Do projektu ma prizval architekt Radoslav Pavlovič z ateliéru Pavjan, ktorý sa špecializuje na obnovu domov. Technické riešenie obnoveného nápisu bolo plne v jeho réžii, ja som dodal digitalizované podklady.

Robil si už podobné zadanie? Alebo teda je dopyt?

Robil som takých už niekoľko, v Bratislave napríklad nápis Propeller na nábreží, dve realizácie som už robil s reštaurátorom Marekom Repáňom (Nitra, Žilina), jednu s Ateliérom HAUS (Banská Bystrica). Verím, že s rastúcim povedomím budú pribúdať aj realizácie.

Reštaurovanie písma je v našich končinách dosť výnimočné, ty sám patríš medzi zberateľov dobových nápisov vo verejnom priestore. Rozmýšľal si nad tým, ako by sa dalo pomôcť ich uchovávaniu (okrem akvizícii do múzeí) – alebo ako s ním pracovať sekundárne? 

Už dlhšie plánujem detailne katalogizovať svoj archív a sprístupniť ho online, aby mohol slúžiť ako databáza referencií pre mňa aj pre každého, kto by mal záujem o oživovanie starých nápisov. Už teraz je síce online na instagramovom účte Type Atlas, ale Instagram prakticky neumožňuje v ňom nijako vyhľadávať, takže jeho využitie je veľmi obmedzené.

Okrem toho plánujem ďalej rozširovať môj katalóg kompletných digitalizovaných písiem – začal som s tabuľkami vo verejnom priestore a chcel by som plynule prejsť aj na písma z náhrobných kameňov, čo je ďalšia oblasť, ktorá s digitalizáciou kamenárskych technológií esteticky veľmi rýchlo upadá.

27 / 6 / 2023
by Ľubica Hustá
Zdieľaj na Facebook