Majstri slovenského dizajnu / RONA, Lednické Rovne

130-krát krehkosť

Celkom jednoznačnou a logickou voľbou bude pre tento rok na BADW v edícii Majstri skláreň RONA a. s. v Lednických Rovniach. Krehkosť v nej testujú už 130 rokov a jej minulosť i súčasnosť je jedným zo signálnych príbehov slovenského dizajnu. Skláreň, ktorú koncom 19. storočia založil viedenský obchodník Jozef Schreiber, mala vtedy v portfóliu okrem tabuľového, lisovaného skla aj nápojové sklo. To kontinuálne vyznačuje charakter sklárne dodnes. RONA je jedným z globálnych lídrov vo výrobe a produkcii nápojového skla. Vyrába sa tu dominantne automaticky, strojovo, v miliónoch kusov ročne, vždy tu však existovala vôľa a odvaha podporovať a rozvíjať autorský dizajn. V slovenskom prostredí to predstavuje unikátnu situáciu. Nebáť sa, experimentovať a inovovať je v Lednických Rovniach tradíciou azda už od rakúsko-uhorských začiatkov, kedy sa tu sklo ako prvé v kontinentálnej Európe dekorovalo pantografom. V 50. rokoch 20. storočia bola pod taktovkou interných dizajnérov sklárne Karola Hološka a Jaroslava Tarabu vyvinutá legendárna technológia ťahanej nohy. Cit pre dizajnérsku kvalitu produktu spolu so silným ťahom na progresívne možnosti strojovej výroby je aj v súčasnosti hlavným poznávacím znamením spoločnosti RONA a. s. Najúspešnejšej sklárne v slovenskej histórii, ako dodáva kunsthistorička Dagmar Poláčková v katalógu jednej z výročných výstav sklárne.

Výstava v kurátorskom výbere Patrika Illa, hlavného dizajnéra sklárne, mapuje silnú a impozantnú stopu, v ktorej od 50. rokov 20. storočia až dodnes, hrá prím spolupráca dizajnéra/ remeselníka/ výroby. Vyznačujú ju autorky a autori, ktorí dizajn sklárne zreteľne poznamenali – od Karola Hološka a Jaroslava Tarabu, erbových osobností slovenského sklárskeho dizajnu a dôležitých exponentov tamojšieho výnimočného dizajnérskeho strediska, cez Ladislava Pagáča, Jozefa Kolembusa, Juraj Steinhübela, absolventov sklárskeho ateliéru na VŠVU v Bratislave, ktorí profil sklárne formovali v 80. a 90. rokoch 20. storočia, až po Patrika Illa, Miloša Janků, Máriu Račekovú a Aleksandru Stencel, dizajnérov a dizajnérky, ktorí navrhujú pre RONA v ostatných rokoch. Obraz dejín sklárne dopĺňajú viacerí českí sklárski dizajnéri/ výtvarníci, ktorí viac či menej intenzívne so sklárňami spolupracovali najmä v 60. a 70. rokoch 20. storočia, ako napr. Dagmar Kudrová-Seifertová alebo Jindřich Rejnart.

Karol Hološko: Nápojová súprava, 1962, foto: archív RONA a. s. Lednické Rovne.

Patrik Illo: Krajiny/Horizonty, 2019, foto: archív RONA a. s. Lednické Rovne.

Patrik Illo: Nápojová súprava Kinetik, 2002, foto: archív RONA a. s. Lednické Rovne.

Jozef Kolembus: Nápojová súprava, 1985, foto: archív RONA a. s. Lednické Rovne.

Ladislav Pagáč: Nápojová súprava, 1986, foto: Jana Hojstričová.

Aleksandra Stencel: Kalíšková súprava, 2019 – 2022, foto: archív RONA a. s. Lednické Rovne.

Jaroslav Taraba: Nápojová súprava, 1960, foto: archív RONA a. s. Lednické Rovne.

Jaroslav Taraba: Poháre, 1978, foto: archív RONA a. s. Lednické Rovne.

5 / 12 / 2022
by Viera Kleinová
Zdieľaj na Facebook