New Work / CRITICAL DAILY

Nomináciu na ocenenie Národnej ceny za komunikačný dizajn 2020 v kategórii Nové horizonty získala aj participatívna platforma Critical Daily. Je open-source archívom, ktorý slúži na pridávanie, vyhľadávanie a komentovanie projektov venujúcich sa kritickej praxi.

 Jeho prispievateľmi sú grafickí dizajnéri, ktorí majú v portfóliu vlastné kritické projekty alebo chcú na zaujímavé projekty z tejto oblasti upozorniť. Critical Daily by sme tiež mohli nazvať blogzinom, pretože vďaka špeciálne vytvorenému skriptu môžete generovať projekty z online rozhrania webovej stránky do offline podoby ľahko reprodukovateľného a nízkonákladového personalizovateľného tlačeného zinu.

CD-app.

CD-app.

Pozitívna tendencia podpory aktivizmu v spoločnosti sa plynulo reflektuje do všetkých jej oblastí. Výrazne tým ovplyvňuje aj svet dizajnu, ktorý je jej nadmieru vnímavým článkom. Povolanie grafického dizajnéra preto za posledné desaťročia výrazne presiahlo svoje hranice. Od remesla, služby či role sprostredkovateľa informácií sa transformovalo aj do role iniciátora diskusie či indikátora zmien. Osobný a profesionálny život nás, grafických dizajnérov, je denne pretkávaný médiami do takej miery, že sa v ňom miestami stierajú hranice medzi tvorbou, prácou, oddychom a interakciou na sociálnych sieťach. Vplyvom mediálnej spoločnosti sa tak dizajn stáva jedným z dôležitých mienkotvorných médií.

CD-blog.

CD-blog.

CD-blog.

Cieľom Critical Daily je na dizajnérsku scénu priniesť platformu, ktorá kriticky informuje o spoločnosti a pomocou grafického dizajnu reflektuje aktuálne dianie. Jej cieľom však nie je suplovať už existujúce súkromné či verejnoprávne médiá. Je doplnkovým prostriedkom a jej význam je predovšetkým v podpore, rozvoji a informovanosti o kritickej praxi. Tým, že sú príspevky venujúce sa danej oblasti sústredené na jednom mieste, sa táto téma v širšom rozsahu jednoducho sprístupňuje aj dizajnérom, ktorí s ňou skúsenosť nemajú. Môžu sa tak príspevkami inšpirovať a začleniť kritickú prax do svojej tvorby. Zobrazenie príspevkov je generované aj algoritmom Critical Meter, ktorý bol vytvorený sčasti ironicky, pretože neexistujú objektívne kritériá na to, ako kritickosť merať. Ako užívatelia si môžete tento meter upraviť podľa vlastnej predstavy o kritickosti. O kvalitu a relevantnosť príspevkov sa starajú editori – pedagógovia dizajnu, profesionálni dizajnéri, teoretici a historici grafického dizajnu, ktorí sú pomyselným filtrom kvality a hodnotením tiež ovplyvňujú možnosť uverejnenia príspevkov.

Od vzniku platformy v roku 2018 na nej bolo publikovaných viac ako 200 príspevkov viac ako 70 prispievateľmi. Jej hlavnou editorkou, a zároveň autorkou projektu je Katarína Balážiková, grafická dizajnérka a pedagogička na Katedre vizuálnej komunikácie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na ktorej vedie predmet s názvom „Kritika – kritická prax v grafickom dizajne“. Na kontrole obsahu sa editorsky podieľajú aj Zuzana Duchová, Lenka Hámošová a Gabriela Ondrišáková, ktoré sú zároveň prispievateľkami článkov. Medzi prispievateľov patria aj grafickí dizajnéri Anna Ulahelová, Barbora Krejčová, Branislav Matis, Hana Hudáková, Ivana Palečková, Ivan Galdík, Roman Mackovič, Šimon Chovan, Barbora Šajgalíková, Lucia Kolesárová a veľké množstvo študentov Katedry vizuálnej komunikácie na VŠVU v Bratislave.

V súčasnosti neexistuje podobné médium, ktorého tvorcom by boli grafických dizajnéri, bolo by editovateľné, podporovalo diskurz o kritickej praxi, bolo vizuálnym žurnalizmom a zároveň otvoreným archívom kritických projektov v tomto rozsahu a podobe, preto ju osobne považujem za nesmierne inovatívnu. Platforma je prístupná aj vo forme aplikácie, ktorá je momentálne dostupná pre všetky zariadenia s operačným systémom Android. Čoskoro však bude dostupná aj pre zariadenia s operačným systémom iOS.

CD-zine.

Projekt Critical Daily vznikol aj s podporou Fondu pre umenie a Nadácie Tatra Banka.
Viac o projekte Critical Daily:
criticaldaily.org
facebook.com/criticaldaily.org
8 / 12 / 2020
by Gabika Rusková
Zdieľaj na Facebook