Rozhovor / CURRO CLARET

Dizajn, čo dáva nádej

Originálny tvorca, pre ktorého sú dôležité najmä medziľudské vzťahy a ekológia, nevytvára ani tak objekty, ako skôr návody na kreatívnejší, plnší život. Jeho projekt La pieza, ktorým sa u nás predstaví, je o spájaní, recyklácii a návrate do života (tak nábytku, ako aj ľudPrečo ste si vybrali profesiu dizajnéra?

La pieza, zdroj: curroclaret.com

CC: Na dizajne sa mi okrem iného páči, že má potenciál klásť otázky a navrhovať alternatívne spôsoby, ako stvárňovať naše prostredie. Myslím, že nikto nemôže byť v tomto svete dokonale šťastný, pokiaľ vníma jeho nevyváženosť.

Ako by ste charakterizovali v hlavných rysoch vašu tvorbu?

Myslím, že ide o zmes rôznych vecí, niekedy úplne protikladných.

Žijete v Barcelone. Čím vás toto mesto ovplyvňuje a inšpiruje ako človeka aj dizajnéra?

Mesto tiež vnímam ako zmes rozličných vecí. Napríklad tunajší pouličný život, mnoho vecí sa deje priamo na uliciach; obzvlášť sa mi páčia spontánne vznikajúce situácie, ktoré sa môžu udiať na podnet kohokoľvek. V Barcelone cítiť aj dosť veľa napätia a určitú konfrontáciu, ktorú treba zvládnuť mierumilovným spôsobom. V súvislosti s tým treba zmieniť katalánsko španielsky „problém“, ktorý bohužiaľ občas vytvára príliš veľa napätia. Cítim aj to, že sa v tomto meste odohráva niečo „surreálne“, čo mám veľmi rád.

Často realizujete akcie, ktoré môžeme označiť ako voľné (akčné) umenie. Čo pre vás ako produktovéhodizajnéra tieto akcie znamenajú?

Som rád, že hranica medzi umením a dizajnom je nejasná. Verím tomu, že umenie by malo byť v našichkaždodenných životoch prítomné viac. Vaše aktivity sú v mnohom podobné praxi súčasných vizuálnych umelcov (napríklad princíp participácie, práca s komunitou, dôraz na koncept).

Aký je váš postoj k vizuálnemu umeniu?

Myslím, že dizajn a umenie majú mnohé spoločné prístupy. Z nejakej príčiny si teraz spomínam na niečo, čo hovoril jeden architekt o vyučovaní na architektonickej škole. Vyučovanie bolo preňho najmä o tom, ako naučiť študentov, aby sa nebáli.

Predstavte svoj projekt La pieza.

La pieza je kovový prvok, pomocou ktorého ľudia vyrábajú kusy nábytku z nájdených, použitých materiálov. Do projektu boli zapojené najmä rôzne skupiny ľudí v problematických životných situáciách, takže sme skúšali, ako by im to mohlo pomôcť v procese návratu do  spoločnosti. Netuším, nakoľko projekt naozaj môže pomáhať, ale už ten fakt, že v tomto smere môžem skúšať niečo robiť, mi dáva zmysel. Projekt má takisto za cieľ zmeniť spôsob, akým sa spoločnosť/my dívame na „týchto ľudí“.

Čo je podľa vás hlavnou úlohou (poslaním) dizajnéra v súčasnej spoločnosti?

Myslím, že tých úloh je viacero. Jednou z nich by mohlo byť povzbudzovanie ľudí. Ďalšou dávať ľuďom nádej.Alebo pomôcť im rozmýšľať a vytvárať iný svet, ktorý by bol viac v rovnováhe. Zdá sa, že „moc“ je vždysústredená v rukách menšieho počtu ľudí (napríklad majiteľov veľkých korporácií), súčasne každodennesledujeme, ako vzniká čoraz viac projektov, navrhujúcich nové mechanizmy distribúcie tejto moci.

Ako by ste charakterizovali súčasnú španielsku dizajnérsku scénu? Čo by ste nám z nej odporučili?

Mám pocit, že v malom meradle sa tu deje veľké množstvo vecí, ktoré možno nie sú až také viditeľné, ale azda ponúkajú nové spôsoby, ako participovať na svete a rozumieť mu, ako vytvárať nové vzťahy medzi ľuďminavzájom, ale aj medzi ľuďmi a Zemou. Takže by som odporučil, aby ste sa obzvlášť sústredili na konkrétnemalé veci. To znie ako veľmi vágna odpoveď…prepáčte.

Čo vám momentálne robí najväčšiu radosť?

Tráviť čas s druhými ľuďmi a spoločne niečo tvoriť.

Lámpara Shoelaces, zdroj: hicarquitectura.com.

curroclaret.com
@curroclaret
Rozhovor bol prvýkrát uvedený v Magazíne Bratislava Design Week 2014.
6 / 10 / 2020
by Alexandra Tamásová
Zdieľaj na Facebook