Šperk ako niečo / LUCIA GAMANOVÁ

 

foto: Hoa Nguyen Thi

Šperk ako niečo bola prvá samostaná výstava Lucie Gamanovej. Výstava, zároveň diplomová práca v ateliéri S+M+L_XL na VŠVU je výsledkom dlhodobejšieho uvažovania nad formálnymi a významovými kontextami šperku ako objektu v intenciách zamerania ateliéru. K šperku autorka pristupuje z pozície grafickej dizajnérky – zaujímajú ju predovšetkým jeho materiálové a prezentačné možnosti. Kolekciu koncipovala ako  špecifický „gesamkunstwerk“, navrhnutý priamo do priestoru Galérie NOVA.

Gamanovej šperkárske kolekcie sú najčastejšie vytvorené z predmetov nájdených na zemi. Vášeň v zbieraní a triedení rôznych úlomkov plastov a iných neidentifikovateľných fragmentov jej umožňuje odlišný spôsob vnímania šperku, kam je zahrnuté to, čo sa inak nachádza na okraji. Odpadový materiál, ktorý povyšuje do sféry umenia, na výstave neprezentuje priamo v nájdenej forme, ale vo forme odtlačku (3D tlač). Výsledkom je vytvorenie určitej situácie, ktorá má skôr dokumentačný, než„prítomnostný” charakter. Ako celok výstava evokuje zmenu, nielen fyzickú/materiálovú, ale aj zmenu v čase, pracujúc s fenoménom pamäte a predstavivosťou diváka.

foto: Hoa Nguyen Thi

Autorka svojú prácu vidí takto „V dnešnom materialistickom svete sme vecami neustále obklopovaní a nemáme potrebu ich dlhodobo udržiavať. Dôsledkom toho je neustále narastajúce množstvo odpadu. Cieľom mojej diplomovej práce bolo poukázať na to, že aj odpadový materiál dokážeme ďalej spracovať a povýšiť jeho hodnotu. Špeciálnu pozonosť teda venujem nájdenému odpadovému materiálu, ktorý je hlavnou substanciou mojej zbierky, a ktorý neviem identifikovať. Zámerne pracujem so súborom brošní, ktorých úžitková podoba je skrytá a divák nedokáže na prvý pohľad určiť, na čo sa pozerá. Staviam ho tak do role bádateľa, ktorý si kladie otázky. Snažím sa vysvetliť, čo pre mňa ako grafickú dizajnérku znamená šperk a ako vnímam hodnotu materiálu, ktorý sa v tomto médiu používa. Skúmam hranice momentu prepojenia šperkového objektu s inštaláciou výstavy. Predmety nájdené na zemi nevyhnutne sprevádza akcia, počas ktorej mapujem trasu a zaznamenávam svoj pohyb. Vzniká tak nový vzťah k nájdenému predmetu a príbeh, ktorý reprezentuje inštalácia výstavy. “

Výstava sa konala 03.06. 2019 – 31.07.2019

foto: Hoa Nguyen Thi

foto: Hoa Nguyen Thi

Lucia Gamanová (1993) študovala na Katedre intermédií a multimédií v ateliéri Transpraxis (art/socialjustice/culture) u Szabolcs Ernö Kiss-Pála a Nóry Ružičkovej na bratislavskej VŠVU. Bakalársky titul získala na Katedre vizuálnej komunikácie v ateliéri 303 (doc. Pavel Choma a doc. Marcel Benčík). Počas štúdia absolvovala zahraničnú stáž v Krakove na Akadémii Jána Matejka a počas magisterského štúdia ročnú internú stáž na Katedre úžitkového umenia v ateliéri S+M+L_XL – Kov a šperk u prof. Karola Weisslechnera. Svoju diplomovú prácu ukončila medziodborovo, na Katedre vizuálnej komunikácie a na Katedre úžitkového umenia. Bakalársku prácu vystavovala na medzinárodnej prehliadke absolvenstkých prác V4 – Graduation projects 2017 v Lodźi a na Národnej cene za študenstký komunikačný dizajn NCKD 2018. Počas magisterského štúdia vystavovala v krajinách V4, Litva, Srbsko, Španielsko, Nemecko a Bulharsko. Magisterskú prácu vystavovala na medzinárodnej prehliadke absolventských prác V4 – Graduation project 2019 a na medzinárodnej výstave šperku a remesla Talente 2020. Aktívne sa venuje filmovej výtvarnej réžii a divadelnej scénografickej tvorbe.

1 / 3 / 2020
by Naďa Kančevová
Zdieľaj na Facebook