Speed Date / MARTIN JANČOK, architekt

Foto: Ľubica Segečová.

Odkiaľ si?
Z Prešova.

Kde si študoval?
FA STU Bratislava, ale najzásadnejšou skúsenosťou bola účasť na výskumno-špekulatívnom projekte City Visions Europe pod vedením rotterdamského Berlage Institute.

Kto bol najlepší učiteľ?
Viktor Židik na ZUŠ-ke.

Čo boli/ sú tvoji rodičia?
Učiteľka angličtiny a strojný inžinier.

Čo ťa v dizajne, alebo v architektúre nebaví?
Redukovanie na technické a materiálové riešenia, povrchnosť, detinskosť, pátos, exkluzivita, silená originalita…

Naopak čo veľmi?
Otvorenosť, univerzálnosť, viacvýznamovosť, prekvapenie, nadväzovanie na idey niekoho iného, priestor, typ, forma…

Čo počúvaš?
Všetko možné, prevažuje elektronická hudba, súčasná, ale aj 40 rokov stará.

Obľúbený film, animák, seriál
Všetko od Carpentera, Futurama, The Wire.

Koho uznávaš ako autoritu v svojom odbore a mimo neho a prečo?
Spomeniem dve, ktoré už nežijú. Považujem ich za najvýznamnejšie osobnosti slovenskej architektúry. Sú nimi Friedrich Weinwurm, hlavne pre jeho projekty dostupného bývania (Unitas, Nová doba) a Štefan Svetko, pre jeho ambiciózne architektonické diela (Slovenský rozhlas) a urbanistické projekty pre Bratislavu.

Akú vec si naposledy kúpil?
Tenisky. Staré už boli nenositeľné.

Kupuješ si odbornú literatúru? Čo konkrétne naposledy?
Áno, naposledy Sandra Bartoli, Jörg Stollmann: Tiergarten, Landscape of Transgression: This Obscure Object of Desire.

Chodíš voliť?
Áno.

Kto robí najlepšie párty?
Za poslednú dobu som bol pár krát vo Fuge. Robia to dobre. Ale väčšinou chodím len na tie, kde hrám.

Obľúbená kupola?
Tá, do ktorej prší. Panteón. Ale aj Buckminster Fuller a jeho Dome over Manhattan ujde.

Šaty na párty. Od koho?
Chodím stále v tom istom.

Hrdina z minulosti?
Al Leong.

Najlepší / najkrajší dom?
Z tých, čo som mal možnosť zažiť, je to asi víkendový dom Ca‘ Romanino (Giancarlo De Carlo).

Máš nejaké stereotypy pri tvorbe? Ako sa prejavujú?
Odkladanie rozhodnutia, nekonečné prerábanie a prehodnocovanie návrhu, zmeny v poslednej chvíli.

Čo máš na ploche?
Šedú, R:75 G:75 B:75.

Najlepšia výstava, dielo?
Asi Chris Burden: Extreme Measures, New Museum, New York 2013.

Čo z domácej a zahraničnej scény rešpektuješ? A prečo?
Z domácej sú to kolegovia z Totalstudio a zerozero, s ktorými máme dlhú históriu spolupráce a zdieľame mnohé postoje. Ján Studený a N/A pre ich konceptuálny prístup a chuť baviť sa o architektúre, Pavel Paňák kvôli jeho hlbokému záujmu a vedomostiam z histórie architektúry. Zo zahraničných sú to belgickí KGDVS, pre ich konzistentnosť, 51N4E pre ich absolútnu nekonzistentnosť. V poslednej dobe je zaujímavé sledovať novú francúzsku vlnu menších štúdií (Bruther, Muoto) tvoriacich skoro výhradne pre verejnú sféru.

Morálka alebo peniaze?
Morálka. Kým sa neminú peniaze.

Výnimočná kniha?
Patrick deWitt: Bratia Sistersovci, ktorú som celú prečítal nahlas svojej priateľke.

Optimista, pesimista, nihilista?
Idealista.

Máš nejaké hobby?
DJ v zálohe.

Individuálne alebo v kolektíve?
Spoločne, ale samostatne.

Slovensko zem zasľúbená?
Zatiaľ.

http://www.plural.sk/

4 / 9 / 2019
by MAG D A
Zdieľaj na Facebook