Výstava / IS CORAL A COLOUR?

Sprievodná výstava v rámci BADW 2019, Zoya Gallery

Názov výstavy pochádza z poľského jazykolamu Korale koloru koralowego…, ktorý sa dá do angličtiny preložiť ako ‚coral-coloured corals‘. V slovenčine to už tak nefunguje…korál farbí korály.

Medzinárodná výstava v koncepcii poľskej kurátorky Agnieszky Jacobson-Cieleckej je postavená na otázke: Existujú farby, ktoré môžeme priradiť k jednotlivým národom? Ak áno, aké sú, čo predstavujú, symbolizujú, ako s nimi dizajnéri pracujú? Kurátorka to skúma na príklade výberu z prác dizajnérov z krajín V4. Aké sú teda farby typické pre Čechov, Maďarov, Poliakov, Slovákov….

Simona Janišová, zdroj: archív BADW.

„Jednotlivé farby sú ľahko viditeľné: zelená, modrá, červená. Keď ich dáme vedľa seba, prestanú byť jednoznačné, stávajú sa jazykom. Na otázku o výbere farieb návrhári pokrčia ramenami. Hovoria, že si vyberajú to, čo je v móde alebo čo predáva. Toto však túto tému nevystihuje. (…) Ako vidíme farby a ako ich používame, pozostáva z mnohých faktorov. Svetlo a naše okolie. Zem a obloha, mestá a príroda. Tradične používané materiály a kombinácie, na ktoré sme boli zvyknutí. Kontext je v tomto regióne mimoriadne dôležitý, poznačený šedou komunistickou estetikou. Návrhári však nevychádzajú z tradície alebo prírody. Siahajú po dostupných materiáloch a vyberajú si módne farby.“  (Agnieszka Jacobson-Cielecka)

Monika Patuszyńska, zdroj: archív BADW.

Vystavujúci: Dechem Studio, Klára Šumová, Milan Pekař, Roman Šedina a Geometr z Čiech, Maria Jeglińska and Monika Patuszyńska z Poľska, Linda Vikova, Simona Janišová and Michaela Bednárová zo Slovenska a Eszter Soptei, Edina Andrasi, Judit Lantos and Sara Kele z Maďarska. Projekt organizuje Adam Mickiewicz Institute.
13 / 6 / 2019
by Ľubica Hustá
Zdieľaj na Facebook