New Work / OLEXANDRA BAKUSHINA: KON RAO

Rozmerný hudobný nástroj KON RAO vznikol ako bakalárska práca Olexandri Bakushiny na VŠVU (Ateliér industriálneho dizajnu).  Dizajnérka navrhla dva protichodné objekty z dreva – veľký kruh a menší valcovitý objekt, ktoré majú vo vnútri schované menšie drevené tyče rôznych veľkostí. Protichodné sú aj zvuky, ktoré v nich vznikajú. Jemné, zvonivé, verzus ťažšie a dunivé. Vznikajú dotykom, alebo aj pohybom človeka. Vo výsledku ide o zvukový zážitok aj hru, ale hlavne o novú harmóniu, ktoré tieto protiklady vytvárajú. “ Vo svojej práci som upriamila pozornosť na človeka a jeho vzťah k hudbe a ako na ľudské telo vplývajú vibrácie a harmónia v podobe melódie. Rozhodla som sa vrátiť k prapôvodu zvuku, a preto som hľadala inšpiráciu v prírode. S cieľom v človeku opätovne vzbudiť záujem o hudbu a harmóniu, ktorú je schopný vytvárať ktokoľvek, som vychádzala z pôvodných afrických a peruánskych prírodných hudobných nástrojov. Mojim výstupom je kolekcia dvoch hudobných nástrojov, ktoré svojou mierkou aktivujú celé telo človeka, vďaka čomu dokáže intenzívnejšie vnímať vibrácie, a tým sa zosilní zážitok z hudby. Kon a Rao sú peruánsky bohovia dažďa a hromu, vody a blesku, pokoja a zmätku. Hoci pochádzajú z rovnakého zdroja vzájomne si konkurujú. Túto vzácnu rovnováhu protikladov som zachytila vo vzťahu zvuku a formy. Prostredníctvom kruhu, ako symbolu návratu k pôvodu a prirodzenosti sú oba nástroje prepojené a intuitívnym krúživým pohybom vo vertikálnej alebo horizontálnej osi sa zároveň líši ich zvuk – dážď a hrom. Intenzita a melódia je pritom priamo naviazaná na pohyb človeka. Navonok jednoduchá konštrukcia v sebe ukrýva mechanizmus, ktorý podnecuje zvedavosť a motivuje k hraniu.“

1 / 10 / 2018
by Ľubica Hustá
Zdieľaj na Facebook