New Work / SIMONA JANIŠOVÁ, INSIDEOUT

Po úspešnej kolekcii Anachronik prichádza Simona Janišová s kolekciou Insideout. V názve naznačuje osobnú introspekciu a testuje pri nej pojmy schránka a nádoba.

Na začiatku bolo poznanie, že fyzické telo je schránka a nádoba pre obsah. Ako entrée jej potom slúžili otázky „Snažíme sa vlastnou tvorbou zhmotniť tento obsah? Je tvorba predĺžením nášho vnútra? A ako teda naozaj vyzeráme?“ Výsledkom je koncentrovaná kolekcia troch kameninových objektov/nádob s glazúrou. Autorka sa snažila o veľké mäkké a objemy. Veľký formát im svedčí a dodáva váhu a výraz. Pracuje s uzavretosť aj otvorenosťou. Exteriér necháva zámerne ako nahý, jednoducho lineárne zdobený a priznávajúci vrstvy z formy. Vnútro zahaľuje do tajomnejšej tmavej glazúry, ktorá po krajoch jemne preteká na povrch. Nahota objemov a abstraktná kresba glazúry dáva kolekcii východný nádych a aj istý typ spirituality. Podobne ako pri Anachroniku aj tu pracovala pri výrobe formy s CNC frézou. Je to pre ňu akýsi abstraktný portrét. Sama hovorí o „úsilí o sprítomnenie neviditeľného“. A uvedomuje si istú márnosť aj naivitu v materiálnom prenose vnútorného sveta do pevnej, nemennej formy.

Napriek skepse, jej nádoby sú tu preto, aby prijali nový obsah. Ona mu dáva hranice aj slobodu zároveň. Vnútorná prázdnota nemusí byť prázdna. A v tomto prípade je aj určite potvrdením úvodnej otázky o vlastnej tvorbe ako predĺžení autorkinho vnútra. Je v nich navždy prítomná.

28 / 8 / 2018
by Ľubica Hustá
Zdieľaj na Facebook