UnArchived

ČSAD, Juraj Meliš, 1982

Pohľad na výtvarné dielo akademického sochára Juraja Meliša, ktoré bolo situované pred hlavným vchodom do budovy starej autobusovej stanice ČSAD na Mlynských nivách. Nápis je vytvorený z nereze, betónový sokel má travertínový obklad. V súčasnosti je dielo dočasne umiestnené na dvore Novej Cvernovky na Račianskej ulici.

Zdroj: Projekt 10/1983, zadný prebal.

5 / 8 / 2018
by MAG D A
Zdieľaj na Facebook