New Work / MIKSMITTE, COUNTDOWN

Zuzana Svatik, foto: Miro Nôta.

Projekt MIKSMITTE COUNTDOWN (Zuzana Svatik, Štefan Sekáč, David Kurinec) je pohľad mimo sterilnú estetiku a obchod. Dizajnéri v ňom predstavujú zbierku archetypálnych úžitkových objektov v duchu novej, energetickej, vizionárskej a zaangažovanej estetiky s cieľom nájsť obraz novej identity sklárskeho a keramického dizajnu. Ich spoločná sila, autonómia a následná fúzia odzrkadľujú objektívnu realitu a zároveň odhaľujú a približujú tvorivý proces, experiment a materiál. Dizajnéri deformujú hmotu, inšpirujú sa každodennosťou, aj formami poznaných z iných materiálov (Sekáč, detské zábavné balóniky), angažovane komentujú postkapitalistickú spoločnosť (David Kurinec), či využívajú plochu keramických váz a objektov pre súčasnú ilustráciu s kontroverznými výjavmi (Zuzana Svatik). Projekt vyhral hlavnú cenu BADW 2018.

Štefan Sekáč, foto: Miro Nôta.

David Kurinec, foto: Miro Nôta.

 

11 / 7 / 2018
by Ľubica Hustá
Zdieľaj na Facebook