New Work / MIA ČOPÍKOVÁ OCENENÁ

V minulom semestri ukončila magisterské štúdium v Idar-Oberstein, v nemeckom Trieri. Jej diplomová práca  Zrkadlá v histórii neskončila na policiach školy, škola ju prihlásila do prestížnej medzinárodnej súťaže diplomových prác v oblasti šperku, ktorú organizuje galéria Marzee v Holandsku. Čopíková súťažila v konkurencii viac ako 100 diplomantov zo 40 krajín. Umiestnila sa medzi prvými šiestimi.

Galéria Marzee je najväčšia galéria s vlastnou zbierkou šperkov v Holandsku. Túto súťaž organizuje od roku 1986 s cieľom objavovať nové talenty a dať im priestor vo forme výstavy v svetovo známej galérii. Víťazi a vybrané práce budú vystavené do konca októbra.

Materiálnym východiskom víťaznej kolekcie je zrkadlo, o ktorom si Jorge Luís Borges napísal, že je ohavnosť, lebo zdvojuje počet ľudí. Čopíková však pracuje s motívom odrazu, zdvojenia a vrstvenia inak, nie prvoplánovo. Pristupuje k nemu analyticky. Skúma jednak jeho fyzikálne vlastnosti a zároveň jeho symbolický obsah, zrkadlá ako kontrolky, ktoré nás držia zviazaných v konvenciách, ktoré nastavila spoločnosť a kultúra. Zrkadlo ako rám každodennosti, ako pasca našej identity, tej formálnej vonkajšej aj skrytej vnútornej. Zrkadlo ako nemenná istota v meniacom sa okolitom svete.

Ako východiskový materiál použila obyčajné zrkadlo, ale aj zrkadlo z kremeň krištáľu pokryté plátkovým zlatom (kremeň krištáľ sa pre zrkadlá  používal pred vynájdením tabuľového skla). Ako doplnkové materiály použila striebro, textil, oceľové drôty. Kolekcia má 15 kusov a je veľmi rôznorodá, ale zároveň drží ako celok. Pracuje s geometrickými tvarmi, ktoré však narúša. Jej náhrdelníky a brošne majú čiastočne architektonický, ale aj organický charakter. Napríklad v tom, ako seká kryštály do nových foriem. Majú jemnú farebnosť. Dôležité sú kombinácie, kontrasty materiálov, povrchov, a to, ako reagujú na svetlo. Nie sú patetické, ani stroho minimalistické, naopak majú energiu a náboj a zároveň sú dostatočne tajomné a výrazné na nositeľovi. A čo je dôležité, sú veľmi precízne urobené.

http://www.marzee.nl

https://www.instagram.com/miacopikova/?hl=en

17 / 9 / 2017
by Ľubica Hustá
Zdieľaj na Facebook