Art / JAROSLAV KYŠA A JURAJ RATAJ V KLARISKÁCH

Jaroslav Kyša + Juraj Rattaj, No title 2017, site specific object – Klarisky, for BADW. Photo: Leontína Berková

Žijeme vo vyleštenom a čistom prostredí plnom dotykových displejov, avšak čoraz viac nám chýba obyčajná haptická skúsenosť. Dotyk s materiálom, jeho povrchom, štruktúrou, konzistenciou… Chýba nám dotyk s prírodou.

„Daktyloskopia (gr. daktylos – prst, skopeo – pozerať) je termín, ktorý označuje náuku o obrazcoch papilárnych línií na vnútornej strane článku prstov.“ Odtlačok prstu, t.j. vzorec línií, je individualizačným prvkom každého človeka. Je dôkazom dotyku. Usvedčujúcim znakom prítomnosti. Corpus delicti (lat. corpus – telo, delictum – porušenie). Chápem corpus – telo a jeho vtlačenie do materiálu alebo dotyk s predmetmi ako dôkaz kontaktu so svetom. Dokonca ako prejav túžby zmocňovať sa vecí, zanechávať na nich svoje odkazy. Aký by bol svet bez našej prítomnosti?

Ján Kralovič

30 / 6 / 2017
by MAG D A
Zdieľaj na Facebook