Editorky: Ľubica Hustá, Ľubica Segečová
Redakčný okruh: Peter Szalay, Peter Lényi, Mária Topolčanská, Martin Jančok, Michal Janák, Fedor Blačšák, Ivana Čobejová
Preklady do anglického jazyka: Kristína Karabová, Ľubica Hustá, Fedor Blaščák
Jazyková redakcia: Petra Darovcová
Layout: Ľubica Segečová
Spolupráca: Juraj Sukop
Vydáva: občianské združenie Aparát
Kontakt: lubica.husta@gmail.com
ISSN: 2453-9708