(Slovenčina) Rozhovor – Reader 2020 / VÍT HALADA, IGOR MACHATA

(Slovenčina) Igor Machata vedie dialóg o radikálnej ochrane s Vítom Haladom, vedúcim svojej dizertačnej práce. Tento úsek ich rozhovoru prebehol v novembri 2020 dištančnou formou.

Sorry, this entry is only available in Slovak.

4 / 7 / 2021
by MAG D A
Share on Facebook